...

SynBiz

Logo dla SynBiz zostało stworzone tak aby pozwolić firmie na łatwy i skuteczny rozwój wizerunku o nowe działalności w przyszłości.
Na tą chwilę wygląd marki składa się z głównego logo i “sublogo” określające działy firmy.
“Podkasty” prezentują biznesowe materiały wideo na YouTube. Sublogo “Platforma” będzie reprezentować nowopowstający portal, wspierający przedsiębiorców, którzy chcą wznieść swój biznes na wyższy poziom korzystając z usług specjalistów różnych dziedzin biznesowych.

Miałem przyjemność skorzystać z zaproszenia firmy na wywiad na ich kanale YouTube aby opowiedzieć kilka słów na temat budowania marki. Film możesz zobaczyć poniżej.


category

date

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.